Roman Maślanka

Nauczyciel wychowania fizycznego, na stażu nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, instruktor, trener, animator sportowy, organizator wielu imprez sportowych z kilku letnim doświadczeniem.